Shchekovo

Shchekovo

 • supplier-company
 • Products
Shchekovo

Shchekovo

Magadan

 • Basic informationDescription, employees, contacts

 • Products

  1

  Basic information

  The company is engaged in the production of lingonberry jam from the wild Kolyma taiga lingonberry. We supply our products in the network of local store stores, in Magadan Magadan region.

  Products